Trả lời:
 Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự thì: “Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con nuôi của người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất  đối với người thừa kế theo pháp luật”. Căn cứ vào quy định trên, nếu bà là người thừa kế duy nhất của chồng bà thì về nguyên tắc bà có quyền thừa kế toàn bộ di sản của chồng bà để lại và bà cần xuất trình những giấy tờ chứng minh bà là người thừa kế duy nhất của chồng bà để làm thủ tục thừa kế. Tuy nhiên do bà là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nên bà có các điều kịên được quy định tại Điều 5 Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà trong các trường hợp sau: Về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước; nhà hoạt động văn hoá, khoa học về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, người được phép về sống ổn định ở Việt Nam thì bà mới được quyền đứng tên chủ quyền nhà, đất. Đồng thời cũng tại Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định trên cũng quy định: “… Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện được quy định tại Điều 5, nếu nhậnthừa kế thì chỉ được hưởng về giá trị của phần thừa kế đó”. Như vậy, trường hợp của bà nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 5 như đã viện dẫn trên thì bà chỉ được hưởng số tiền bán tài sản chứ không được đứng tên chủ quyền nhà, đất đối với di sản thừa kế của chồng bà để lại