Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện;

– Đại diện nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình và nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Hướng dẫn doanh nghiệp các công việc cần phải làm sau khi thành lập văn phòng đại diện./.