Trước hết, chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm và tin tưởng dịch vụ tư vấn, bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan của chúng tôi
Nội dung dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như sau:

1. Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan:
– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;
– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;
– Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
– Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả;

2. Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan:

– Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả;
– Tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng trong nước;

3. Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin:

– Bảo hộ bản quyền tác giả đối với phần mềm máy tính và các tác phẩm phổ biến qua mạng internet;

Trên đây là nội dung trao đổi sơ bộ của chúng tôi, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách có yêu cầu về bảo vệ Quyền tác giả và các quyền liên quan hoặc các yêu cầu pháp lý khác.

Trân trọng