HÌNH SỰ

Trong các vụ án hình sự, luật sư công ty Luật 1-5 tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ từ khi có quyết định tạm giữ và cho người bị tạm giam, bị can, bị cáo kể từ khi khởi tố bị can cho đến khi có quyết định, bản án của Tòa án có thẩm quyền, tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Luật sư công ty Luật 1-5 cũng là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hình sự. Có những vụ án, luật sư Công ty Luật 1-5 đã chứng minh và được Tòa án, Viện kiểm sát chấp nhận là khách hàng của mình chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự và không cần thiết phải bị kiến nghị xử lý hành chính cũng như không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Luật sư công ty Luật 1-5 luôn sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính trong mọi lĩnh vực.
HÀNH CHÍNH

 Luật sư công ty Luật 1-5 tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án hành chính sau:
 1. Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 2. Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;

 3. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

 4. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;

 5. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;

 6. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;

 7. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước;

 8. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến chuyển giao tài chính trong nước và quốc tế, dịch vụ và cung ứng dịch vụ;

 9. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;

 10. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;

 11. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;

 12. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

 13. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư;
 14. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hải quan, công chức hải quan;

 15. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch;
 16. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với việc từ chối công chứng, chứng thực;

 17. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;

 18. Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Luật sư công ty Luật 1-5 còn là những nhà tư vấn cho các tổ chức, các cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước để cho ra đời các văn bản hành chính đúng pháp luật.

HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

Công ty Luật 1-5 tham gia tố tụng tại tòa án trong các vụ án, vụ việc hôn nhân và gia đình sau:
 1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
 4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;
 5. Tranh chấp về cấp dưỡng;
 6. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định;
 7. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;
 8. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 9. Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
 10. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau   khi ly hôn;

 11. Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 12. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

 13. Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

DÂN SỰ

Công ty Luật 1-5 tham gia tố tụng tại tòa án trong các vụ án, vụ việc dân sự sau:
 1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam;
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
 3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 5. Tranh chấp về thừa kế tài sản;
 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

 8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật;
 9. Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định;
 10. Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 11. Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
 12. Yêu cầu tuyên bố một người mất tích, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
 13. Yêu cầu tuyên bố một người đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
 14. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

 15. Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

   Công ty luật 1-5, tin tưởng đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng !