Vấn đề bạn hỏi, Công ty Luật 1 – 5 xin trả lời như sau:
I/ Theo Điều 27 Bộ luật Lao động : Thời gian thử việc.
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử
việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật
từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật
trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
Trường hợp của bạn nêu trên thì bạn là nhân viên bán hàng, thời gian thử việc “Không
quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp
nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kĩ thuật, nhân viên nghiệp vụ” – K2 Đ 27 BLLĐ.
Nay công ty đang thực hiện thử việc đối với bạn tới tháng thứ năm mà không giao kết Hợp đồng
lao động chính thức là vi phạm quy định của pháp luật.
II/ Theo Điều 28 Bộ luật lao động : Tiền lương trong thời gian thử việc
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải
bằng 85% mức lương của công việc đó.
Mặt khác theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng bắt
đầu áp dụng từ ngày 01/01/2015 thì Hải Phòng là KV 1 (ngoại trừ các huyện xa). Mức lương
thử việc cho công việc lao động phổ thông vì vậy không được phép thấp hơn 3.100.000đ x 85%
= 2.635.000đ. Việc công ty của bạn thực hiện thanh toán cho bạn 02 triệu đồng/tháng và không
áp dụng bất cứ chế độ gì trong suốt 5 tháng qua là Công ty đã vi phạm Điều 28 BLLĐ.
III/ Để bảo vệ quyền lợi cho mình, bạn có thể làm đơn lên tổ chức Công đoàn Công ty đề nghị
Công đoàn kiến nghị với chủ sử dụng lao động. Nếu Công đoàn không giải quyết hoặc giải
quyết không thỏa đáng, bạn có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo Điều 200 Bộ
luật Lao động : Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
1. Hoà giải viên lao động.
2. Toà án nhân dân.
Trường hợp của bạn là trường hợp bắt buộc phải giải quyết bằng hòa giải viên lao động trước
khi khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo điều 201 Bộ luật lao động.
Trân trọng!