Về chúng tôi

THƯ NGỎ 

Kính gửi Quý khách hàng!
 
Công ty Luật 1-5 xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng và lời chúc sức khoẻ, thịnh vượng!
 
Với đội ngũ các Luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác cùng Quý khách hàng, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắcvề mặt pháp lý cho các khách hàng khi tham gia các quan hệ xã hội. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác cho các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự, thương mại, lao động, hành chính, đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình… Đặc biệt, chúng tôi nhận tư vấn pháp luật thường xuyên hoặc theo vụ việc cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách hàng.
Xin trân trọng cảm ơn!

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Tư vấn pháp luật.
 • Tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, lao động, đất đai, tài chính – ngân hàng, hôn nhân gia đình.
2. Hoạt động tố tụng.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo, là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại theo các vụ việc khác theo quy định của pháp luật.
3. Đại diện ngoài tố tụng.
 • Đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.
4. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác
 • Giúp đỡ khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại, dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn pháp luật về thành lập mới, chia, tách, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp.
 • Tư vấn trong việc lựa chọn lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, lựa chọn hình thức doanh nghiệp, điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ pháp lý trong việc tổ chức lại doanh nghiệp, cổ phần hóa, các vấn đề về cổ phần, cổ phiếu và thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển ổn định trong quá trình chuyển đổi.
2. Tư vấn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp.
 • Tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp trong các vụ án dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính tại Tòa án các cấp và Trọng tài thương mại,
 • Đại diện theo ủy quyền cho Doanh nghiệp để giải quyết các công việc có liên quan đến pháp luật tại các cơ quan tiến hành tố tụng.
3. Tư vấn trong việc đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh doanh thương mại.
 
4. Tư vấn pháp luật về đầu tư, dự án.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập dự án đầu tư
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trươngđầu tư, xin cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.
5. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thuế.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật về thuế.
 • Liên hệ và đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan quản lý thuế.
6. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng,
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc huy động vốn, hỗ trợ vay vốn ưu đãi đầu tư.
7. Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (quyền tác giả,sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí …)
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,
 • Tư vấn các thủ tục giải quyết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn về phương án bảo mật bí mật kinh doanh và các thông tin mật khác trong hoạt động kinh doanh và trong các giao dịch (hợp đồng, thỏa thuận bảo mật,…)
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ.
8. Hoạt động tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản.
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất(chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn … bằng quyền sử dụng đất/tài sản gắn liền với đất)
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý trong trường hợp bị thu hồi đất.
9. Tư vấn, hỗ trợ quản lý nhân sự – Tuyển chọn nhân sự đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ máy nhân sự phù hợp và hoạt động hiệu quả.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các nội quy, quy chế, thoả ước, hợp đồng … để sử dụng, quản lý, đào tạo lao động.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động.
10. Tư vấn pháp luật trong hoạt động ngoại thương
 • Tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, đăng ký bản khai hải quan
 • Tư vấn hoặc đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan Hải quan
 • Kiểm tra các chứng từ trong giao nhận vận tải, thanh toán quốc tế.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc soạn thảo, thương lượng, ký kết, thực hiện hợp đồng ngoại thương.
11. Các dịch vụ pháp lý khác
 • Đại diện theo ủy quyền cho Doanh nghiệp làm việc với các tổ chức, cá nhân và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Doanh nghiệp.
 • Soạn thảo đơn thư, hợp đồng theo yêu cầu của Doanh nghiệp
 • Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp theo yêu cầu.
Với vai trò là một trong những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Doanh nghiệp những dịch vụ thiết thực và hiệu quả nhất!