Vấn đề bạn hỏi, Công ty Luật 1-5 xin trả lời như sau:
Với hành vi nhận 200 triệu đồng để thực hiện xin việc cho bạn của người kia
nhưng gần 02 năm sau vẫn không thực hiện được, trong khi đó bạn gọi điện họ
không nghe máy, tránh né không gặp thì hành vi đó đã có dấu hiệu của hành vi lạm
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên trước khi kết luận cần xác định xem việc không nghe điện thoại
và không gặp mặt có phải do các nguyên nhân khách quan không hay là do ý thức
chủ quan của người đó, nếu do khách quan thì hành vi của người đó chưa đủ cấu
thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định trong Bộ luật hình sự
(Điều 140) mà chỉ là việc vi phạm Hợp đồng dân sự vì không thể kết luận người đó
đã chiếm đoạt 200 triệu đồng của bạn (Chỉ kết luận hành vi chiếm đoạt tài sản khi
họ cố tình).
Ngược lại việc không nghe máy, cố ý lẩn tránh không gặp mặt cũng như do
các tình huống người đó cố ý tạo ra để trốn tránh nghĩa vụ trả lại tiền thì hành vi đó
cấu thành tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trường hợp bạn hỏi nếu đã xác định được việc người đó cố ý không hoàn trả
tài sản (chiếm đoạt) thì bạn làm đơn tố cáo hành vi của người đó với cơ quan công
an để xử lý hình sự. Nếu việc không trả lại tiền của bạn do những nguyên nhân
khách quan thì đó là vi phạm hợp đồng dân sự. Bạn có thể làm đơn khởi kiện vụ án
dân sự đòi tài sản tại Tòa án nơi người đó cư trú.