Thay đổi đăng ký doanh nghiệp là một trong những dịch vụ mà Công ty Luật 1-5 đáp ứng cho yêu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp.

1. Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

– Thay đổi tên doanh nghiệp. Bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở;

– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty như: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty. Bao gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại tỷ lệ góp vốn

2. Khi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Luật 1-5, quý Khách hàng sẽ được thực hiện các dịch vụ và hưởng các ưu đãi sau:

a. Tư vấn thực hiện thay đổi ĐKKD:

– Tư vấn thay đổi tên công ty. Bao gồm: Lựa chọn tên và tra cứu tên;

– Tư vấn thay đổi trụ sở công ty (Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp)

– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ: Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động và loại hình doanh nghiệp;

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh: Phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và được chuẩn hoá theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn về người đại diện theo pháp luật công ty, thành viên/cổ đông công ty;

b. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền:

Luật 1-5 sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung sau:

– Soạn thảo hồ sơ doanh nghiệp.

– Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Đăng ký và khắc dấu pháp nhân đối với các trường hợp phải đăng ký dấu mới.

c. Ưu đãi đối với khách hàng sử dụng dịch vụ:

– Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thông báo thay đổi đăng ký thuế;

– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

3. Biểu phí luật sư;

Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.

4. Thời gian thực hiện ủy quyền:

Thời gian hoàn thiện thủ tục theo ủy quyền: 10 – 12 ngày làm việc để nhận ĐKDN mới; từ 15 – 17 ngày làm việc để nhận ĐKDN mới và dấu mới

Thời gian trên có thể thay đổi tuỳ tính chất vụ việc, yêu cầu của doanh nghiệp và chỉ mang tính chất tham khảo để Doanh nghiệp có thể chuẩn bị kế hoạch cho việc thay đổi của mình.

Nếu có thắc mắc về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.