Nội dung dịch vụ thu hồi nợ:

– Đại diện cho doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng để đàm phán, thuyết phục và yêu cầu khách hàng trả nợ.

– Tư vấn hướng dẫn các quy định của pháp luật, soạn thảo đơn kiện và các giấy tờ có liên quan, đại diện cho các cá nhân, tổ chức khởi kiện ra Toà án nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

– Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức tại Toà án nhân dân các cấp.

– Đại diện cho các cá nhân, tổ chức tham gia trong quá trình thi hành án để yêu cầu cơ quan Thi hành án thi hành bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án.

Trân trọng