1. Thời gian xử lý đơn:

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, thời gian đăng ký nhãn hiệu là 09 tháng. Tuy nhiên thời gian trên thực tế thường kéo dài khoảng 13-15 tháng. Cụ thể:

– Giai đoạn Xét nghiệm hình thức (01 – 02 tháng). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đánh giá về chủ thể nộp Đơn, phân nhóm và các thủ tục về mặt hình thức khác.

– Giai đoạn công bố đơn là 02 tháng kể từ ngày ký Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Giai đoạn Xét nghiệm nội dung Đơn (12 – 15 tháng) kể từ ngày công bố đơn. Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá khả năng phân biệt của Nhãn hiệu đối với sản phẩm và dịch vụ xin đăng ký và khả năng tương tự gây nhầm lẫn với các quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập trước.

– Thời gian còn lại để tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng.

Trên thực tế, thời gian trên có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

2. Về thông tin và tài liệu để nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu

– 12 mẫu nhãn hiệu. Kích thước không nhỏ hơn 15x 15mm và không lớn hơn 80 x 80mm (Có thể gửi trước bằng file điện tử);

– Giấy uỷ quyền cho Văn phòng Luật sư Trí Minh đại diện nộp đơn.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu.

– Thông tin về sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký

Trên đây là nội dung sơ bộ về dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá/dịch vụ (logo) của Văn phòng Luật sư Trí Minh. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ và gửi mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm/dịch vụ cho chúng tôi.

Trân trọng và mong được hợp tác