Câu hỏi: Hai vợ chồng tôi chung sống với nhau được 2 năm và đã có một đứa con.Do mâu thuẫn không thể hòa giải, chúng tôi đã làm thủ tục ly hôn. Nay tôi, phát hiện mình đã có thai với chồng, tôi muốn hỏi đứa con tôi sinh ra sau khi bố mẹ lý hôn có được coi là con chung không? Tôi xin cảm ơn!( Hoài Thu – Hải Phòng)
Theo quy định tại Nghị định 70/2001/NĐ-CP, con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân hoặc con được sinh ra trong vòng 300 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án xử cho vợ chồng ly hôn có hiệu lực pháp luật được xác định là con chung của hai người(Điều 21).

Trong trường hợp bố hoặc mẹ không nhận đứa trẻ là con chung của hai người thì phải có chứng cứ và được Tòa án xác định.

Bố hoặc mẹ của đứa trẻ có thể tự mình (hoặc đề nghị Tòa án) tiến hành giám định gen của đứa trẻ hoặc đưa ra các chứng cứ khác để chứng minh đứa trẻ không phải là con mình. Kết quả giám định gen và các chứng cứ khác cùng với yêu cầu của bố hoặc mẹ sẽ được Tòa án xem xét và quyết định.

Lưu ý:

Chỉ có quyết định của Toà án là có hiệu lực cao nhất trong việc xác định con chung hay con riêng trong giai đoạn này. Cho dù người vợ có thể lập giấy khai sinh cho con tại cơ quan có thẩm quyền và không xác nhận đó là con chung thì người chồng vẫn có quyền yêu cầu Toà án xem xét xác định là con chung, và ngược lại.

Văn bản pháp luật:

1.     Luật Hôn nhân và gia đình được Quốc hội thông qua ngày 9/6/2000 (gọi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình);

2.     Nghị định 70/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2001 quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (gọi tắt là Nghị định 70/2001/NĐ-CP).