Tôi không cần phải khai báo xuất nhập cảnh có đúng không?

Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch và hộ chiếu VN thì khi về VN, tôi không...

Xem thêm

Tôi mang hộ chiếu Việt Nam, con tôi được sinh ra ở Việt Nam nhưng mang hộ chiếu nước ngoài (không có hộ chiếu Việt Nam). Tôi muốn hỏi khi mang cháu sang nước ngoài thì cần làm thủ tục gì?

Tôi mang hộ chiếu Việt Nam, con tôi được sinh ra ở Việt Nam nhưng mang hộ chiếu nước ngoài (không có hộ chiếu...

Xem thêm

Người Việt Nam và nước ngoài được mang bao nhiêu tiền mặt bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khi xuất nhập cảnh?( )

Câu hỏi: Người Việt Nam và nước ngoài được mang bao nhiêu tiền mặt bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khi xuất nhập...

Xem thêm