Hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị xử phạt như thế nào?

Câu hỏi: Tôi xin được hỏi: Đối với cá nhân, hay doanh nghiệp khi co hành vi trốn thuê, gian lận thuế bị xử...

Xem thêm

Phạm tội có tính chất côn đồ

Câu hỏi: Trong rất nhiều vụ án Hình sự về tội giết người, Toà án áp dụng tình tiết”có tính chất côn đồ” khi...

Xem thêm

Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong trường hợp nào?

Câu hỏi: Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong trường hợp nào? Theo quy định tại...

Xem thêm

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Câu hỏi: Tôi muốn thành lập công ty kinh doanh về dịch vụ du lịch, hiện tôi chưa có giấy phép kinh doanh lữ...

Xem thêm

Việc xử lý sử dụng hoá đơn, chứng từ …được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về việc xử lý sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với trường hợp cơ sở KD mua hàng...

Xem thêm