Tư vấn thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của...

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Với mục tiêu góp phần tạo nên sự thành công cho cá doanh nghiệp. Công ty Luật chúng tôi đã nhiều năm đồng hành...

Xem thêm

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam         1.    Tư vấn trước thành lập: – Tư vấn các vấn đề...

Xem thêm

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào...

Xem thêm

Tư vấn hợp nhất doanh nghiệp/hợp nhất công ty

Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số Công ty cùng loại (sau đây gọi là Công ty bị hợp nhất) có thể...

Xem thêm