Trước hết cần đính chính với bạn như sau: Theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2008 thì không phải tất cả các giấy tờ do cá nhân tự lập đều không được chứng thực, mà chỉ những đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mới không được chứng thực. Như vậy nếu giấy tờ của cá nhân có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì vẫn có thể chứng thực bản sao theo quy định.

Về việc bạn hỏi giấy tờ của doanh nghiệp tư nhân thiết lập có được chứng thực không, chúng tôi xin trả lời như sau: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ; và theo điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp trước hết là một tổ chức kinh tế. Do vậy, doanh nghiệp tư nhân đương nhiên được coi là tổ chức. Đối chiếu với quy định của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2008: Bản chính dùng làm cơ sở để chứng thực là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên, có giá trị pháp lý để sử dụng. Như vậy, các văn bản do doanh nghiệp tư nhân cấp, nếu đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về nội dung, thể thức trình bày văn bản và không thuộc các trường hợp không được chứng thực (bạn có thể tham khảo tại Điều 16 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2008) thì hoàn toàn có thể được chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.